Zalo
Skype
Tel: 0902 035 990 (Mr Long)/ 0987 905 948 (Ms Xuân)

Thiết bị gia nhiệt (tủ sấy, tủ ấm, lò nung, bếp điện, bể cách thủy)